Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 09 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.
 
Tổ công tác phi Chính phủ nước ngoài (Tổ công tác) được thành lập và kiện toàn theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 bao gồm đại diện một số cơ quan của tỉnh như: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh. Quy chế được ban hành nhằm xác định nhiệm vụ của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác, việc phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các thành viên của Tổ công tác, giữa Tổ công tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.
 
Quy chế có 4 Chương 10 Điều quy định cụ thể các nội dung như: Những quy định chung, Trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, Chế độ hoạt động của Tổ công tác, Tổ chức thực hiện. Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong việc vận động và quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Đồng Nai. Tổ công tác được UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động theo đề xuất của Tổ trưởng tổ công tác, được sử dụng con dấu và trụ sở cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để phục vụ cho hoạt động. Quy chế cũng quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác; chế độ hội họp, báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất.
 
UBND tỉnh giao cho các đơn vị Sở, ngành, UBND các cấp, cá nhân và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
 
Hoài Tâm
 
 

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.