Trang chủ >> Thông tin kinh tế - xã hội

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 12/3/20201 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2021. Thành phần gồm lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

hinh 220321.21.jpg
Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2020 

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2021 có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2021. Trưởng ban Ban Tổ chức có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc của Ban Tổ chức và quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức (nếu cần thiết) sau khi thống nhất ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan. Trưởng ban Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động Ban Tổ chức, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức, có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ, tham mưu thành lập Tổ thư ký cho Ban Tổ chức (nếu cần thiết) sau khi thống nhất các thành viên của Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình Trưởng ban Ban Tổ chức xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Ban Tổ chức để lập thành danh sách báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo Sở Nội vụ để theo dõi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Ban Tổ chức và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh biết và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhân sự được cử tham gia. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và thông báo Sở Nội vụ để theo dõi.

 

Văn Năm​


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.