Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

​​Ngày 09/12/2014, Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh có báo cáo đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.​

Trong năm 2014, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, của UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, TP và TNXH các cấp. Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở , huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy đã có những chuyển biến đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức đối với tác hại của ma túy, pháp luật về phòng, chống ma túy và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy. Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra nắm tình hình của cấp tỉnh đối với cấp huyện và của cấp huyện đối với cấp xã được duy trì thường xuyên phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành được hiệu quả hơn. Cùng với đó, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy từng bước được phát huy và đạt được những hiệu quả nhất định, phát hiện, triệt xóa kịp thời những điểm mua bán nhỏ lẻ, không để phát triển thành tụ điểm phức tạp, đấu tranh xóa được nhiều điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy so với các năm trước đây…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như các loại tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn, người nghiện ma túy tăng, số đối tượng tái nghiện còn nhiều và vẫn còn phát sinh nhiều đối tượng mới và đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng của các lực lượng chức năng ở một số xã, phường, thị trấn chưa chặt chẽ; lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, mại dâm còn mỏng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 gồm những nội dung cụ thể: tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; tổ chức triển khai các dự án cụ thể đã được Chính phủ phê duyệt trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2013-2015 của UBND tỉnh; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Dự án cai nghiện ma túy bằng thuốc Methadone và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để nâng cao nhận thức, cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ mình và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…

Thiên Bảo


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.