Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo đó công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; lĩnh vực thể dục, thể thao  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó ban hành mới 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh, sửa đổi đối với 28 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 15/01/2019.  Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 169/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thu Hằng


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.