Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Theo đó điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Sau khi điều chỉnh, thu hồi 01 chỉ tiêu biên chế viên chức.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019 và điều chỉnh Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
về việc phân bổ biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Các nội dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000236  chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2009  do UBND tỉnh cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư và các quy định có liên quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Đính kèm: Quyết định 2638/QĐ-UBND 

 
  Thu Hằng


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.