Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích ghi tại Điều 1 Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh từ 27.886,6 m2 thành 25.222,1 m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo tờ Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ địa chính số 193/2019, tỷ lệ 1/2000 được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Tân Phú thực hiện ngày 28/6/2019, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 03/7/2019.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 3140/QĐ-UBND  ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đính kèm:Quyết định 2634/QĐ-UBND

 
Thu Hằng


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.