Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc thu hồi đất do Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) quản lý giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) quản lý giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo đó, thu hồi diện tích 105,8 m2 đất do Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) quản lý thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ địa chính số 60 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Lý do thu hồi đất: để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kết luận Thanh tra số 2117/KL-UBND ngày 30/5/2017. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số /2019, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa thực hiện ngày 06/7/2019, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 10/7/2019.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.