Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Khánh

Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Khánh quản lý và lập thủ tục thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Theo đó, thu hồi diện tích 9.260,3 m2 đất thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh chấp thuận giao UBND thị xã Long Khánh quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 133, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh tại Văn bản số 1119/UBND-CNN ngày 28/01/2019. Giao toàn bộ diện tích 9.260,3 m2 đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Long Khánh (là đơn vị trực thuộc UBND thị xã Long Khánh) quản lý. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ địa chính số 549/2018, tỉ lệ 1/1.500 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện ngày 01/03/2019, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 02/03/2018.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.