Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân tỉnh ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định 1139/QĐ-UBND Chương trình hành động của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Với mục tiêu của Chương trình là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước, đảm bảo an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của tất cả các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.
Theo đó Chương trình THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể: Quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; Hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong THTK, CLP; Tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP; Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, công khai giám sát THTK, CLP là những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, các hội, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2019 của tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của đơn vị mình vào Chương trình THTK, CLP năm 2019 của đơn vị mình. Trong đó, yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp đã thực hiện để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đặt ra trong Chương trình THTK, CLP của đơn vị.
Tâm An


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.