Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

​Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Đối tượng áp dụng gồm có: cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong phạm vi pháp luật cho phép.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định Điều 5 của Luật giao dịch điện tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan. Các chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc, được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định. Hệ thống thông tin phải có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống.
Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vu công trực tuyến. Về việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2019. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Đính kèm: Nghị định số 165/2018/NĐ-CP.

Như Quỳnh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.