Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 thuê đất để sử dụng vào mục đích cụm công nghiệp (Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 thuê đất để sử dụng vào mục đích cụm công nghiệp (Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ) tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa.

Theo đó, chấp thuận cho Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 được tiếp tục thuê diện tích 5.004,0 m2 đất thuộc thửa số 149, tờ bản đồ số 38, xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa trên cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 đã được thuê đất tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh (trên cơ sở chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2 thành Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2) để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp (Xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ).
- Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 01/10/2064 (thời hạn sử dụng đất còn lại của Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Hồng Hưng 2).
- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 2089/2018, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 26/12/2018, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký kiểm tra nội nghiệp ngày 28/12/2018 (kèm theo).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Tâm An


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.