Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc thu hồi Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, thu hồi Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đòng Nai. Lý do: ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Nano có Công văn số 1012/CV.NANO đề nghị được dừng hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tiếp tục thực hiện hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
Các nội dung quy định tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vân Anh


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.