Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019 và thay thế Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quy định, nguyên tắc quản lý hoạt động du lịch bao gồm: kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; quản lý và khai thác tài nguyên du lịch hợp lý để phát huy hiệu quả sử dụng và đảm bảo phát triển du lịch bền vững; thu hút khách du lịch đến địa phương; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của địa phương; bảo đảm lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.