Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 10/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 859/Ctr-UBND triển khai Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 10/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, nằm trong nhóm 10 tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước. Hướng đến việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp chiều rộng và chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để chuyển sang phát triển theo chiều sâu dựa vào phát triển kinh tế tri thức. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 53-54%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 50%, trong đó, công nghiệp chế tạo đạt trên 30%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 9%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân 10%/năm…
Để cụ thể hóa các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chương trình hành động đã xây dựng 09 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm: tăng cường tuyên truyền về chính sách phát triển công nghiệp; định hướng phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; định hướng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát triển doanh nghiệp công nghiệp; phát triển khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp
Sở Công thương là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động này. Phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu mà Chương trình đã đề ra. 

Đính kèm: Quyết định 859/CTr-UBND-2019.

Tâm An


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.