Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh

​Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND với nội dung như sau: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa chuyển hình thức thuê đất từ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 8.000,0 m2 đất công nghiệp tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (là một phần của tổng diện tích 292.150,0 m2 đất UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa thuê tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018) để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Amata giai đoạn 2 mở rộng lần 2). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 05/02/2058. Thời điểm tính tiền thuê đất trả tiền một lần tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý; Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm: Quyết định số 126/QĐ-UBND

Vân Anh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.