Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

​Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp về PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Theo kế hoạch việc triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC và CNCH. Thực hiện nghiêm có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ trong khu dân cư.
Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tâm An

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.