Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc hủy Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, chấp thuận hủy Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh. Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành có trách nhiệm nộp các khoản thu khi nhà nước và các đơn vị có liên quan đã tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh (nếu có), đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra trường hợp tương tự.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung của Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.