Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh rất nhiều chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng rộng rãi. Công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhà chung cư đang diễn ra ngày càng nhanh thì công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư còn nhiều tồn tại và hạn chế như: thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư chưa được triệt để và đầy đủ, nhiều nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị để quản lý hoặc chưa có phương án quản lý nhà chung cư…đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường trong công tác quản lý và sử dụng nhà ở chung cư đảm bảo trật tự, kỷ cương, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư ngay sau khi công trình được đưa vào sử dụng, khi đủ điều kiện phải sớm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, bầu Ban quản trị nhà chung cư để thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định…Các địa phương trên địa bàn tỉnh (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, kinh phí sử dụng; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý nhà nước về nhà chung cư; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, kiểm tra chất lượng các nhà chung cư hư hỏng nặng, xuống cấp, cần cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh….
Ngoài ra, tại Chỉ thị này, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính…có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; công tác đảm bảo an ninh – trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện việc thu chi và các khoản nộp nghĩa vụ tài chính về việc quản lý sử dụng và vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh…. 
Thiên Bảo 

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.