Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.

​Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10189/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công tuyệt đối không được chủ quan, bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế và xã hội năm 2018, nhất là các Nghị quyết: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ của một số lĩnh vực cụ thể như tài chính, ngân hàng, đầu tư công. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân hàng nhà nước, điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi mua sắm tài sản công…Sở Công thương tập trung chỉ đạp phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, từng bước tạo ra những sản phẩm thương hiệu, có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu…

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh…lần lượt triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trong phát triển nông nghiệp; hoàn thành các thủ tục triển khai dự án trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải như Cảng hàng không quốc tế Long thành; các chính sách an sinh, xã hội, lao động việc làm và giảm nghèo bền vững; phát triển du lịch; thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ và các doanh nghiệp công nghệ…Cũng như việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh…
Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện; kết hợp với đánh giá báo cáo hàng tháng tình hình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh.
Thiên Bảo


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.