Trang chủ >> Thông tin kinh tế - xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp...

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Cơ sở chế biến ca cao).

Theo đó, điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Cơ sở chế biến ca cao) như sau: chấp thuận cho Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức chuyển mục đích sử dụng 18.400 m2 đất thuộc một phần thửa đất số 8 và 468, tờ bản đồ địa chính số 9 xã Phú Hòa, huyện Định Quán (gồm: 600 m2 đất ở nông thôn và 17.800  m2 đất trồng cây lâu năm) sang mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Cơ sở chế biến ca cao).
Các nội dung khác của Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.