Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Tam Phước và Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Tam Phước và Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Tam Phước và Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau: Vị trí giới hạn: xác định theo bản đồ trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/5.000 do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện ngày 21/10/2017. Được giới hạn bởi: phía Đông: giáp khu dân cư theo quy hoạch; phía Tây: giới hạn bởi sông Trong; phía Nam: giới hạn bởi rạch Ông Trung; phía Bắc: giới hạn bởi rạch Chiếc. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: quy mô diện tích lập quy hoạch: 333,37 ha; Quy mô dân số điều chỉnh: khoảng 19.000 người; Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 22/7/2008, Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã: Phước Tân, Tam Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành; Thủ trường các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vân Anh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.