Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phẩn Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vậy liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Cang 5) tại xã Phước Tân, thánh phố Biên Hòa

​​Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phẩn Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Cang 5) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thuê 10.805m2 đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Cang 5), với các nội dung:
Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 11/10/2023.
Thời điểm tính tiền thuê đất: Tính từ ngày 04/8/2011 (theo Văn bản số 2723/UBND-ĐT ngày 04/08/2011 của UBND thành phố Biên Hòa xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tở trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 2947/2018, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 04/4/2018.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Như Quỳnh

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.