Trang chủ >> Thông tin kinh tế - xã hội

Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018.

​​Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5029/KH-UBND về triển khai Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm giảm khoảng cách giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị, lao động việc làm tạo điều kiện giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là việc triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, trong đó đưa ra 7 mục tiêu và 20 chỉ tiêu để các đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành, cụ thể như: Duy trì và quy hoạch nguồn cán bộ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo (đảm bảo ít nhất 60% các phòng, ban chuyên môn của các sở, ban, ngành và UBND các huyện có cán bộ chủ chốt là nữ); Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin (đảm bảo ít nhất 81% sản phẩm truyền thông được xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại trừ nội dung về định kiến giới, trên 90% đài truyền thanh huyện và trên Đài PT-TH Đồng Nai, 80% hệ thống đài truyền thanh cơ sở có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới ít nhất mỗi tháng một lần); Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.
Ngoài việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Kế hoạch cũng xây dựng các nội dung, giải pháp cụ thể đối với hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục chính pháp pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới; giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử các cấp, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp,nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch; công tác tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới….Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong vai trò của đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới.

Đính kèm: Kế hoạch số 5029/KH-UBND

Thiên Bảo


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.