Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

​Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
Cụ thể như sau: điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh thành như sau: Chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A thuê diện tích 1.032.483,0m2 đất để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trong đó: Diện tích đất xây dựng nhà máy 93.613,0m2. Hình thức cho thuê đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/6/2055. Thời điểm cho thuê đất tính tiền một lần: Tính từ ngày quyết định cho chuyển hình thức thuê đất và trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần của UBND tỉnh còn hiệu lực. Diện tích đất xây dựng nhà máy: 67.436,0m2 (thuộc thửa đất số 21 và 27, tờ bản đồ địa chính số 30 xã Long Thọ) Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Diện tích đất xây dựng nhà máy: 641.666m2, diện tích đất công trình đầu mối: 5.968,0m2 đất, diện tích đất khu hành chính dịch vụ 15.853,0m2, diện tích đất cây xanh 60.538,0m2; diện tích đất giao thông: 114.600,0m2; diện tích đất giao thông liên khu công nghiệp: 32.809,0m2. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Diện tích 1.032,483,0 m2 đất tính từ ngày 17/4/2015; cơ cấu sử dụng đất tính từ ngày 03/3/2016 (theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6). Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo Tờ chuyển vẽ thiết kế quy hoạch sử dụng đất lên bản đồ địa chính khu đất số 7612/2016, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 03/8/2016; 01 tờ trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 5826/2015; tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 04/9/2015; 01 tờ trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 5829/2015, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 04/9/2015; 01 tờ trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 9560/2016, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 12/10/2016; 01 tờ trích lục và đo tách thửa đất bản đồ địa chính số 4927/2017, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 25/4/2017. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Các nội dung khác Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Đính kèm: Quyết định số 1312/QĐ-UBND

Thiên Bảo


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.