Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh

​​Ngày 04 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3239/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Kế hoạch được xây dựng nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho họ ổn định cuộc sống và phòng ngừa tái phạm, không phân biệt hay kỳ thị đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng thực hiện các nội dung công việc liên quan và Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này.

Đính kèm: Kế hoạch số 3239/KH-UBND

Hoài Tâm


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.