Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014-2018.

Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2361/KH-UBND về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014-2018.​

Theo đó, việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật tại địa phương được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, các cơ quan quan tâm thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tránh hình thức.
Cụ thể đối tượng hệ thống hóa văn bản là các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành còn hiệu lực và được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 và được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản; tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; tổng hợp và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 là những nội dung cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên.
Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch. Riêng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương và Kế hoạch chung để triển khai kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

Đính kèm: 2361-QD-UBND-2018.pdf2361-QD-UBND-2018.pdf

Thiên Bảo


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.