Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1371/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh phát triển từ 01 đến 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất, nguồn nhân lực giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính ngành hoặc theo vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với việc phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học  trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý, đào tạo và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu để đạt được mục tiêu trên gồm: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao chuyển giao công nghệ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.
Đính kèm file: 1371-KH-UBND.pdf1371-KH-UBND.pdf 
Thiên Bảo

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.