Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

​​Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, quy chế này quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm.
Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân và Trung tâm có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Quyết định này cho hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Hoài Tâm
 

 


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.