Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
[...]
Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4358/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.
[...]
Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4062/UBND-HC về việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
[...]
Tăng cường tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
​Ngày 25 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3808/UBND-VX về việc tăng cường tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.
[...]
Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021
Ngày 17 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1319/KH-UBND về việc thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021.[...]
Quyết định thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai
Ngày 07 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai.
[...]
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1320/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
[...]
Quyết định ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 02 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.[...]
Triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 749/UBND-KT về việc triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải trên địa bàn tỉnh.[...]
Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 23 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017.
[...]
1 - 10 Next
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 281, đường 30-4, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.