Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phước Tân để thực hiện dự án khu dân cư tại Núi Dòng Dài, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phước Tân để thực hiện dự án khu dân cư tại Núi Dòng Dài, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc thu hồi đất tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh...
Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lua, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.​
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.
[...]
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn qua xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn qua xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định này thay thế Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Các nội dung khác của Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
[...]
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích xây Nhà văn hóa Chơro
​Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích xây Nhà văn hóa Chơro.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất năng lượng tại Phương An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất năng lượng tại Phương An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày từ ngày ký ban hành.
[...]
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứ nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứa nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày từ ngày ký ban hành.
[...]
1 - 10 Next
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 281, đường 30-4, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.