Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước để sử dụng làm Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước để sử dụng làm Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố Phước Kiến tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước để sử dụng làm Nhà văn hóa khu phố Phước Kiến tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phần mương dẫn nước về nguồn tiếp nhận thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phần mương dẫn nước về nguồn tiếp nhận thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo xác nhận Người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo xác nhận Người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện. [...]
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện. [...]
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định về việc ủy quyền xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc ủy quyền xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. [...]
Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. [...]
1 - 10 Next
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.