Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
[...]
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vật liệu Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
[...]
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3465/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
[...]
Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3575/KH-UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
[...]
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
Ngày 04 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3239/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
[...]
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3494/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
[...]
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
[...]
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường dây 220KV Sông Mây – Uyên Hưng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường dây 220KV Sông Mây – Uyên Hưng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
[...]
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014-2018.
Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2361/KH-UBND về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014-2018.
[...]
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu – Trảng Bom đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu – Trảng Bom đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
[...]
1 - 10 Next
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.