Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc thu hồi đất do Trường THPT Hưng Đạo Vương quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường THPT Hưng Đạo Vương quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.
[...]
Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
[...]
Quyết định về việc công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3900/QĐ-UBND về việc công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
[...]
Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
[...]
Quyết định về việc công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
[...]
Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
[...]
Quyết định ban hành thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp
Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3802/QĐ-UBND về việc ban hành thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
[...]
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  số 10609/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
[...]
Văn bản về việc rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính
Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 13620/UBND-HCC về việc rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính.
[...]
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Đồng Nai
Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3800/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Đồng Nai.
[...]
1 - 10 Next
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.